Sprzedaż technologii i linii produkcyjnej szklanych kolb pomiarowych

Sprzedam wysoko rentowną linię produkcyjną szklanych kolb pomiarowych klasy "A" wraz z oryginalną bezszwową technologią ich formowania.

Bardzo wysoką dokładność wzorcowanych kolb zapewnia innowacyjne i wydajne urządzenie z podwójnym systemem kontroli wyznaczonej pojemności.

==> Kontakt

Certyfikaty i świadectwa

Zgodnie z zaleceniami normy ISO – kolby produkowane są w dwóch klasach dokładności:

 • w klasie "B" - w odniesieniu do mniejszej dokładności
 • w klasie "A" - o odniesieniu do wyższej (o 50%) dokładności w stosunku do klasy "B"

Ze względu na zniesienie z dniem 4 stycznia 2008 roku przez Ministra Gospodarki obowiązku legalizacji szklanych kolb pomiarowych klasy "A" czujemy się w obowiązku utrzymania najwyższej jakości tych wyrobów.

Fakt powyższy zobowiązuje nas do ich dodatkowej 100% kontroli.

Wszystkie pojemności kolb klasy dokładności "A" są dwukrotnie kontrolowane.

W asortymencie kolb miarowych wyróżniamy:

Certyfikat

Dokument odpowiadający dawnej legalizacji, zawiera:

 1. numer normy
 2. pojemność i kształt kolby
 3. rozmiar szlifu
 4. graniczny błąd dopuszczalny
 5. miesiąc i rok produkcji

Dodatkowo na kolbie trwale naniesione są znaki określające miesiąc i rok produkcji.

Świadectwo

Dokument zawierający znacznie więcej informacji niż legalizacja i certyfikat.

Określa ono konkretną, znacznie zawężoną średnią wartość błędu kolby i potwierdza bardzo wysoką dokładność szklanych kolb pomiarowych klasy "A".

Legitymują się one prawie czterokrotnie niższym błędem uchybienia w stosunku do normalnej kolby w tej klasie.

Z tego też względu, kolby na świadectwo stosowane są do bardzo dokładnych badań oraz do precyzyjnych rozliczeń.

Poniższa tabela przedstawia różnicę błędów uchybienia dla poszczególnych pojemności kolb:

Nominalna pojemność kolby
[ml]
Graniczny błąd uchybienia według normy
[ml]
Zawężony błąd uchybienia kolb na świadectwo
[ml]
1 ±0,025 ±0,007
2
3
5
10
20 ±0,040 ±0,011
25
50 ±0,060 ±0,017
100 ±0,100 ±0,028
150 ±0,150 ±0,042
200
250
500 ±0,250 ±0,075
1000 ±0,400 ±0,130

W świadectwie zawarte są następujące dane:

 1. nazwa wyrobu (asortyment)
 2. pojemność nominalna
 3. tolerancja (błąd graniczny)
 4. wartość średnia pojemności
 5. wartość odchylenia
 6. numer kolejny badanej kolby
 7. data badania (miesiąc/rok)
 8. urządzenia na których wykonano testowanie
 9. data i podpis osoby wykonującej

Na kolbie ze świadectwem trwale naniesione są numer kolejny kolby i data badania.